ELEKTRON KİTABXANA
KİTABLARİ SEC.

1. ANALITIK KIMYA. Ü.M.Həsənova, S.S.Həsənova, N.A.Quliyeva
 
2. ANALITIK KIMYA. Ə.A.Əlbəndov
 
3. ANALITIK KIMYA, PRAKTIKI MƏĞƏLƏLƏR. E.M.Mövsümov, L.H.Quliyeva, V.N.Məmmədov, S.A.Əmirov, T.Q.Kərimova, Ü.M.HəsəsnovaL.N.Səfərova
 
4. ANATOMIYA, FIZIOLOGIYA, PATOLOGIYA. R.Q.Eyvazov, M.C.Hacıyeva
 
5. AZƏRBAYCANIN ÖLKƏ PATOLOGIYASINDA PARAZITAR XƏSTƏLIKLƏR. İ.H.Nəcəfov
 
6. BURUN, QULAQ VƏ BOĞAZ XƏSTƏLIKLƏRI. A.T.Luxaçov
 
7. CƏRRAHIYYƏ. H.A.Sultanov, Q.H.Əliyev, Z.Z.Məmmədli
 
8. DAXILI XƏSTƏLIKLƏR. R.M.Məmmədhəsənovun redaktəsi ilə
 
9. DERMATOLOGIYA. Z.H.Fərəcov
 
10. DƏRMAN FORMALARININ TEXNOLOGIYASI. Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev
 
11. DIŞ VƏ AĞIZ BOŞLUĞU XƏSTƏLIKLƏRI. K.L.Aslanov, D.Ə.Məmmədəliyeva, A.Ə.Əliyeva
 
12. EPIDEMIOLOGIYA. İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva
 
13. ƏCZAÇILIQ İŞININ TƏŞKILI. A.İ.Rüstəmov
 
14. ƏCZAÇILIQ KIMYASI (I HISSƏ). Hafiz Əliyev
 
15. ƏCZAÇILIQ KIMYASI (II HISSƏ). Hafiz Əliyev
 
16. ƏCZAÇILIQ TEXNOLOGIYASI ÜZRƏ TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏLƏRI. F.Ə.Təhməzov, K.Y.Əliyeva
 
17. FARMAKOLOGIYA. Elsevər Ağayev, İbrahim Rəhimov
 
18. FARMOKOQNOZIYA. İ.A.Dəmirov, Ə.B.Manafov, H.A.İslamova
 
19. FƏLSƏFƏNIN ƏSASLARI. M. Fərhadoğlu
 
20. FÖVQƏLADƏ HALLARDA HƏYAT FƏALIYYƏTININ TƏHLÜKƏSIZLIYI. H.O.Ocaqov
 
21. GİNEKOLOGİYA. Z.C.Ələsgərova; İ.S.Qədirova; İ.İ.Mustafayeva
 
22. GÖZ XƏSTƏLIKLƏRI. M.M.Zolotaryova
 
23. XÜSUSI FIZIOTERAPIYA. Ə.Hüseynov
 
24. XÜSUSI HISTOLOGIYA. Dərs vəsaiti, III yenidən işlənmiş nəşr
 
25. İNGILIS DILI. Tədris Metodik Vəsait
 
26. İNSANIN ANATOMİYASI VƏ FİZİOLOGİYASI. Ş.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski
 
27. İNFEKSION XƏSTƏLIKLƏR. C.P.İsayev
 
28. İDMAN VƏ MÜTƏHƏRRIK OYUNLAR. T.T.Abbasov
 
29. KIMYA PRAKTIKUMU. Ə.Əliyev
 
30. KLINIKI DIAQNOSTIK LABORATOR MÜAYINƏ ÜSULLARI. Z.F.Rəsulova, G.Ə.Cəfərova
 
31. LATIN DILI. Tədris Metodik Vəsait
 
32. LATIN DILI VƏ TIBB TERMINLƏRININ ƏSASLARI. Ş.Ş.İbrahimov, M.İ.Məmmədəliyev
 
33. MAMALIQ (DƏRS VƏSAITI). Z.C.Ələsgərova, S.N.Məmmədova, İ.İ.Mustafayeva, İ.S.Qədirova
 
34. MÜASIR İNFORMATIKA. S.Musayev
 
35. MÜLKI MÜDAFIƏ TIBBI XIDMƏTININ TƏŞKILI. A.Musayev
 
36. NEANTOLOGIYA. N.Ə.Tağıyev
 
37. NEVROLOGIYA. R.K.Şirəliyeva
 
38. ORTOPEDIK STOMATOLOGIYA. Z.İ.Qarayev
 
39. PSIXIATRIYA. X.Həsənov
 
40. REANIMATOLOGIYANIN ƏSASLARI
 
41. TIBBI PSIXOLOGIYA VƏ PSIXOTERAPIYA. N.V.İsmayılov, F.N.İsmayılov
 
42. TERAPEVTIK STOMATOLOGIYA. V.M.Həsənov
 
43. TIBB BACISININ MƏLUMAT KITABI. Tərcümə edəni: Ə.Q.Cəfərov
 
44. TIBBI BILIKLƏRIN ƏSASLARI. S.C.Əliyev, H.M.Hacıyeva, N.C.Mikayılzadə
 
45. TIBB BACISININ İŞİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ. K.Süleymanov
 
46. TIBBI GENETIKA. R.Rüstəmov
 
47. TIBB BACISININ ÜMUMCƏRRAHI VƏRDIŞLƏRI. İ.Q.Əmənullayev
 
48. UŞAQ ANATOMIYASI, FIZIOLOGIYASI VƏ GENETIKASI. N.R.Zeyniyev, A.H.Axundov, N.H.Sultanova, E.Ə.Yolçuyeva, T.Ə.Tağıyeva (II nəşr)a
 
49. UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİ. A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva, L.İ.Allahverdiyeva, E.S.Səfərəliyeva, M.K.Kərimova, A.F.Çernik-Bülənd, G.Ə.Əhmədov
 
50. UŞAQLARDA İNFEKSION XƏSTƏLIKLƏR. V.Əsgərov, V.Uçaykin
 
51. ÜMUMI FIZIOTERAPIYA. J.İ.Pasınkov
 
52. ÜMUMI FIZIOTERAPIYA. Ə.V.Musayev, P.S.Mehdiyev
 
53. DIŞ TEXNİKLİYİ MATERİALŞÜNASLIĞI. V.Cəfərova, D.Məmmədəliyeva
 
54. ƏZİZ ƏLİYEV 120
 
55. YANAR QƏLB… R.Bahar Sonam
 
56. “HÜQUQUN ƏSASLARİ” FƏNNİNDƏN MÜHAZİRƏ MÖVZULARI. L.İsmayılova
 
57. “İLK YARDIM” Malik Abbasov, Şamil Quliyev, Mehti Abbasov, Kamandar Süleymanov, Dilarə Məmmədəliyeva, Rafael Soltanov, Xeyransa Adilova
 
 
 
ANALITIK KIMYA.

Oxumaq
Sərlövhə: ANALITIK KIMYA.
 
Müəllifin adı: Ü.M.Həsənova, S.S.Həsənova, N.A.Quliyeva
 
Nəşr: Bakı-2018
 
 
 
 
ANALITIK KIMYA.

Oxumaq
ANALITIK KIMYA.
 
Müəllif: Ə.A.Əlbəndov
 
Nəşr: Elm - 2008
 
 
 
 
ANALITIK KIMYA, PRAKTIKI MƏĞƏLƏLƏR.

Oxumaq
Sərlövhə: ANALITIK KIMYA, PRAKTIKI MƏĞƏLƏLƏR.
 
Müəllif: E.M.Mövsümov, L.H.Quliyeva, V.N.Məmmədov, S.A.Əmirov, T.Q.Kərimova, Ü.M.HəsəsnovaL.N.Səfərova
 
Nəşr yeri: Gəncə - 2014
 
 
 
 
ANATOMIYA, FIZIOLOGIYA, PATOLOGIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: ANATOMIYA, FIZIOLOGIYA, PATOLOGIYA.
 
Müəllif: R.Q.Eyvazov, M.C.Hacıyeva
 
Nəşr yeri: Bakı - 2004
 
 
 
 
AZƏRBAYCANIN ÖLKƏ PATOLOGIYASINDA PARAZITAR XƏSTƏLIKLƏR.

Oxumaq
Sərlövhə: AZƏRBAYCANIN ÖLKƏ PATOLOGIYASINDA PARAZITAR XƏSTƏLIKLƏR.
 
Müəllif: İ.H.Nəcəfov
 
Nəşr yeri: Bakı - 2014
 
 
 
 
BURUN, QULAQ VƏ BOĞAZ XƏSTƏLIKLƏRI.

Oxumaq
Sərlövhə: BURUN, QULAQ VƏ BOĞAZ XƏSTƏLIKLƏRI.
 
Müəllif: A.T.Luxaçov
 
Nəşr yeri: Maarif - 1966
 
 
 
 
CƏRRAHIYYƏ.

Oxumaq
Sərlövhə: CƏRRAHIYYƏ.
 
Müəllif: H.A.Sultanov, Q.H.Əliyev, Z.Z.Məmmədli
 
Nəşr yeri: Bakı - 1997
 
 
 
 
DAXILI XƏSTƏLIKLƏR.

Oxumaq
Sərlövhə: DAXILI XƏSTƏLIKLƏR.
 
Müəllif: R.M.Məmmədhəsənovun redaktəsi ilə
 
Nəşr yeri: Bakı, Qismət - 2008
 
 
 
 
DERMATOLOGIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: DERMATOLOGIYA.
 
Müəllif: Z.H.Fərəcov
 
Nəşr yeri: Bakı - 2014
 
 
 
 
DƏRMAN FORMALARININ TEXNOLOGIYASI.

Oxumaq
Sərlövhə: DƏRMAN FORMALARININ TEXNOLOGIYASI.
 
Müəllif: Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev
 
Nəşr yeri: Bakı - 1989
 
 
 
 
DIŞ VƏ AĞIZ BOŞLUĞU XƏSTƏLIKLƏRI.

Oxumaq
Sərlövhə: DIŞ VƏ AĞIZ BOŞLUĞU XƏSTƏLIKLƏRI.
 
Müəllif: K.L.Aslanov, D.Ə.Məmmədəliyeva, A.Ə.Əliyeva
 
Nəşr yeri: Bakı - 2012
 
 
 
 
EPIDEMIOLOGIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: EPIDEMIOLOGIYA.
 
Müəllif: İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva
 
Nəşr yeri: Bakı - 2011
 
 
 
 
ƏCZAÇILIQ İŞININ TƏŞKILI.

Oxumaq
Sərlövhə: ƏCZAÇILIQ İŞININ TƏŞKILI.
 
Müəllif: A.İ.Rüstəmov
 
Nəşr yeri: BMaarif - 1992
 
 
 
 
ƏCZAÇILIQ KIMYASI (I HISSƏ).

Oxumaq
Sərlövhə: ƏCZAÇILIQ KIMYASI (I HISSƏ).
 
Müəllif: H.Əliyev
 
Nəşr yeri: Bakı - 1979
 
 
 
 
ƏCZAÇILIQ KIMYASI (II HISSƏ).

Oxumaq
Sərlövhə: ƏCZAÇILIQ KIMYASI (II HISSƏ).
 
Müəllif: H.Əliyev
 
Nəşr yeri: Maarif Nəşriyyatı - 1982
 
 
 
 
ƏCZAÇILIQ TEXNOLOGIYASI ÜZRƏ TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏLƏRI.

Oxumaq
Sərlövhə: ƏCZAÇILIQ TEXNOLOGIYASI ÜZRƏ TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏLƏRI.
 
Müəllif: F.Ə.Təhməzov, K.Y.Əliyeva
 
Nəşr yeri: Bakı - 2005
 
 
 
 
FARMAKOLOGIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: FARMAKOLOGIYA.
 
Müəllif: E.Ağayev, İ.Rəhimov
 
Nəşr yeri: Bakı - 2005
 
 
 
 
FARMOKOQNOZIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: FARMOKOQNOZIYA.
 
Müəllif: İ.A.Dəmirov, Ə.B.Manafov, H.A.İslamova
 
Nəşr yeri: Bakı - 1984
 
 
 
 
FƏLSƏFƏNIN ƏSASLARI.

Oxumaq
Sərlövhə: FƏLSƏFƏNIN ƏSASLARI.
 
Müəllif: M. Fərhadoğlu
 
Nəşr yeri: Bakı - 2012
 
 
 
 
FÖVQƏLADƏ HALLARDA HƏYAT FƏALIYYƏTININ TƏHLÜKƏSIZLIYI

Oxumaq
Sərlövhə: FÖVQƏLADƏ HALLARDA HƏYAT FƏALIYYƏTININ TƏHLÜKƏSIZLIYI.
 
Müəllif: H.O.Ocaqov
 
Nəşr yeri: Bakı - 2010
 
 
 
 
GİNEKOLOGİYA.

Oxumaq
Sərlövhə: GİNEKOLOGİYA.
 
Müəllif: Z.C.Ələsgərova ; İ.S.Qədirova ; İ.İ.Mustafayeva
 
Nəşr yeri: Elm və təhsil - 2017
 
 
 
 
GÖZ XƏSTƏLIKLƏRI.

Oxumaq
Sərlövhə: GÖZ XƏSTƏLIKLƏRI.
 
Müəllif: M.M.Zolotaryova
 
Nəşr yeri: Maarif - 1966
 
 
 
 
XÜSUSI FIZIOTERAPIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: XÜSUSI FIZIOTERAPIYA.
 
Müəllif: Ə.Hüseynov
 
Nəşr yeri: Maarif Nəşriyyatı - 1969
 
 
 
 
XÜSUSI HISTOLOGIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: XÜSUSI HISTOLOGIYA.
 
Müəllif: Dərs vəsaiti, III yenidən işlənmiş nəşr
 
Nəşr yeri: Bakı - 2015
 
 
 
 
İNGILIS DILI.

Oxumaq
Sərlövhə: İNGILIS DILI.
 
Müəllif: Tədris Metodik Vəsait
 
Nəşr yeri: Bakı - 2004
 
 
 
 
İNSANIN ANATOMİYASI VƏ FİZİOLOGİYASI.

Oxumaq
Sərlövhə: İNSANIN ANATOMİYASI VƏ FİZİOLOGİYASI.
 
Müəllif: RŞ.Q.Vəliyev, V.B.Şadlinski
 
Nəşr yeri: Çaşıoğlu - 2001
 
 
 
 
İNFEKSION XƏSTƏLIKLƏR.

Oxumaq
Sərlövhə: İNFEKSION XƏSTƏLIKLƏR.
 
Müəllif: C.P.İsayev
 
Nəşr yeri: Bakı - 2009
 
 
 
 
İDMAN VƏ MÜTƏHƏRRIK OYUNLAR.

Oxumaq
Sərlövhə: İDMAN VƏ MÜTƏHƏRRIK OYUNLAR.
 
Müəllif: T.T.Abbasov
 
Nəşr yeri: Bakı - 1987
 
 
 
 
KIMYA PRAKTIKUMU.

Oxumaq
Sərlövhə: KIMYA PRAKTIKUMU.
 
Müəllif: Ə.Əliyev
 
Nəşr yeri: Nurlan - 2008
 
 
 
 
KLINIKI DIAQNOSTIK LABORATOR MÜAYINƏ ÜSULLARI.

Oxumaq
Sərlövhə: KLINIKI DIAQNOSTIK LABORATOR MÜAYINƏ ÜSULLARI.
 
Müəllif: Z.F.Rəsulova, G.Ə.Cəfərova
 
Nəşr yeri: Bakı - 2009
 
 
 
 
LATIN DILI.

Oxumaq
Sərlövhə: LATIN DILI.
 
Tədris Metodik Vəsait
 
Nəşr yeri: Bakı - 2003
 
 
 
 
LATIN DILI VƏ TIBB TERMINLƏRININ ƏSASLARI.

Oxumaq
Sərlövhə: LATIN DILI VƏ TIBB TERMINLƏRININ ƏSASLARI.
 
Ş.Ş.İbrahimov, M.İ.Məmmədəliyev
 
Nəşr yeri: Bakı - 2002
 
 
 
 
MAMALIQ (DƏRS VƏSAITI).

Oxumaq
Sərlövhə: MAMALIQ (DƏRS VƏSAITI).
 
Müəllif: Z.C.Ələsgərova, S.N.Məmmədova, İ.İ.Mustafayeva, İ.S.Qədirova
 
Nəşr yeri: Bakı - 2016
 
 
 
 
MÜASIR İNFORMATIKA.

Oxumaq
Sərlövhə: MÜASIR İNFORMATIKA.
 
Prestij-S Tədris Mərkəzi, S.Musayev
 
Nəşr yeri: Bakı - 2016
 
 
 
 
MÜLKI MÜDAFIƏ TIBBI XIDMƏTININ TƏŞKILI.

Oxumaq
Sərlövhə: MÜLKI MÜDAFIƏ TIBBI XIDMƏTININ TƏŞKILI.
 
Müəllif: A.Musayev
 
Nəşr yeri: Bakı - 2008
 
 
 
 
NEANTOLOGIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: NEANTOLOGIYA.
 
Müəllif: N.Ə.Tağıyev
 
Nəşr yeri: Çaşıoğlu - 2008
 
 
 
 
NEVROLOGIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: NEVROLOGIYA.
 
Müəllif: R.K.Şirəliyeva
 
Nəşr yeri: Bakı - 2007
 
 
 
 
ORTOPEDIK STOMATOLOGIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: ORTOPEDIK STOMATOLOGIYA.
 
Müəllif: Z.İ.Qarayev
 
Nəşr yeri: Bakı - 2008
 
 
 
 
PSIXIATRIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: PSIXIATRIYA.
 
Müəllif: X.Həsənov
 
Nəşr yeri: Bakı - 1967
 
 
 
 
REANIMATOLOGIYANIN ƏSASLARI.

Oxumaq
Sərlövhə: REANIMATOLOGIYANIN ƏSASLARI.
 
Müəllif:
 
Nəşr yeri:
 
 
 
 
TIBBI PSIXOLOGIYA VƏ PSIXOTERAPIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: TIBBI PSIXOLOGIYA VƏ PSIXOTERAPIYA.
 
Müəllif: N.V.İsmayılov, F.N.İsmayılov
 
Nəşr yeri: Bakı - 2002
 
 
 
 
TERAPEVTIK STOMATOLOGIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: TERAPEVTIK STOMATOLOGIYA.
 
Müəllif: V.M.Həsənov
 
Nəşr yeri: Bakı - 2010
 
 
 
 
TIBB BACISININ MƏLUMAT KITABI.

Oxumaq
Sərlövhə: TIBB BACISININ MƏLUMAT KITABI.
 
Tərcümə edəni: Ə.Q.Cəfərov
 
Nəşr yeri: Çıraq - 2008
 
 
 
 
TIBBI BILIKLƏRIN ƏSASLARI.

Oxumaq
Sərlövhə: TIBBI BILIKLƏRIN ƏSASLARI.
 
Müəllif: S.C.Əliyev, H.M.Hacıyeva, N.C.Mikayılzadə
 
Nəşr yeri: Bakı - 2004
 
 
 
 
TIBB BACISININ İŞİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ.

Oxumaq
Sərlövhə: TIBB BACISININ İŞİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ.
 
Müəllif: K.Süleymanov
 
Nəşr yeri: Elm və təhsil - 2014
 
 
 
 
TIBBI GENETIKA.

Oxumaq
Sərlövhə: TIBBI GENETIKA.
 
Müəllif: R.Rüstəmov
 
Nəşr yeri: Bakı - 2013
 
 
 
 
TIBB BACISININ ÜMUMCƏRRAHI VƏRDIŞLƏRI.

Oxumaq
Sərlövhə: TIBB BACISININ ÜMUMCƏRRAHI VƏRDIŞLƏRI.
 
Müəllif: İ.Q.Əmənullayev
 
Nəşr yeri: Bakı - 2016
 
 
 
 
UŞAQ ANATOMIYASI, FIZIOLOGIYASI VƏ GENETIKASI.

Oxumaq
Sərlövhə: UŞAQ ANATOMIYASI, FIZIOLOGIYASI VƏ GENETIKASI.
 
Müəllif: N.R.Zeyniyev, A.H.Axundov, N.H.Sultanova, E.Ə.Yolçuyeva, T.Ə.Tağıyeva (II nəşr)
 
Nəşr yeri: Bakı - 2014
 
 
 
 
UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİ.

Oxumaq
Sərlövhə: UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİ.
 
Müəllif: A.A.Əyyubova, G.M.Nəsrullayeva, L.İ.Allahverdiyeva, E.S.Səfərəliyeva, M.K.Kərimova, A.F.Çernik-Bülənd, G.Ə.Əhmədov
 
Nəşr yeri: Bakı - 2011
 
 
 
 
UŞAQLARDA İNFEKSION XƏSTƏLIKLƏR.

Oxumaq
Sərlövhə: UŞAQLARDA İNFEKSION XƏSTƏLIKLƏR.
 
Müəllif: V.Əsgərov, V.Uçaykin
 
Nəşr yeri: Bakı - 2009
 
 
 
 
ÜMUMI FIZIOTERAPIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: ÜMUMI FIZIOTERAPIYA.
 
Müəllif: J.İ.Pasınkov
 
Nəşr yeri: Bakı – 1980
 
 
 
 
ÜMUMI FIZIOTERAPIYA.

Oxumaq
Sərlövhə: ÜMUMI FIZIOTERAPIYA.
 
Müəllif: Ə.V.Musayev, P.S.Mehdiyev
 
Nəşr yeri: Bakı - 2010
 
 
 
 
DIŞ TEXNİKLİYİ MATERİALŞÜNASLIĞI.

Oxumaq
Sərlövhə: DIŞ TEXNİKLİYİ MATERİALŞÜNASLIĞI.
 
Müəllif: V.Cəfərova, D.Məmmədəliyeva
 
Nəşr yeri: Bakı - 2017
 
 
 
 
ƏZİZ ƏLİYEV 120.

Oxumaq
Sərlövhə: ƏZİZ ƏLİYEV 120.
 
 
 
 
 
 
YANAR QƏLB…

Oxumaq
Sərlövhə: YANAR QƏLB…
 
Müəllif: R. Bahar sonam
 
Nəşr yeri: Bakı - 2016
 
 
 
 
“HÜQUQUN ƏSASLARİ” FƏNNİNDƏN MÜHAZİRƏ MÖVZULARI.

Oxumaq
Sərlövhə: “HÜQUQUN ƏSASLARİ” FƏNNİNDƏN MÜHAZİRƏ MÖVZULARI.
 
Müəllif: L.İsmayılova
 
Nəşr yeri: Gəncə - 2018
 
 
 
 
 
İLK YARDIM

Oxumaq
Sərlövhə:“İLK YARDIM”
 
Müəllif: Malik Abbasov, Şamil Quliyev, Mehti Abbasov, Kamandar Süleymanov, Dilarə Məmmədəliyeva, Rafael Soltanov, Xeyransa Adilova
 
Nəşr yeri: Bakı - 2017
 
 
[
 
 
 
 
©2013 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ 2 NÖMRƏLİ BAKI BAZA TİBB KOLLECİ bütün huquqları qorunur.