İXTISAS ÜZRƏ ELEKTRON DƏRS VƏSAITLƏR
 
 
 
 
 
 
ŞÖBƏNI SEC
Mamalıq işi
 
Müalicə işi
 
Tibbi profilaktika
 
Ortopedik stomatologiya
 
Əczaçılıq
 
Tibb bacısı işi
 
Laboratoriya diaqnostikası
 
Video dərs vəsaitlər
 
PowerPoint dərs vəsaitlər
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAMALIQ IŞI

1. Anatomiya, fiziologiya və patologiya
 
2. Azərbaycan tarixi
 
3. Cərrahi xəstəliklər, otolorinqologiyanın əsasları ilə
 
4. Daxili xəstəliklər
 
5. Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri
 
6. Epidemiologiya
 
7. Farmakologiya
 
8. Fəlsəfə
 
9. Ginekologiya
 
10. Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti
 
11. Hüququn əsasları
 
12. İnformatika
 
13. İngilis dili
 
14. Latın dili
 
15. Mamalıq
 
16. Mikrobiologiya
 
17. Oftalmologiya
 
18. Otolarinqologiya
 
19. Reanimatologiya
 
20. Rus dili
 
21. Sinir-ruhi xəstəliklər
 
22. Tibb bacısının işi
 
23. Tibbi genetika
 
24. Tibbi sosial reabilitasiya
 
25. Ümumi və sosial gigiyena
 
26. Uşaq xəstəlikləri
 
27. Yoluxucu xəstəliklərr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÜALICƏ IŞI

1. Anatomiya, fiziologiya və patologiya
 
2. Azərbaycan tarixi
 
3. Cərrahi xəstəliklər, otolorinqologiyanın əsasları ilə
 
4. Daxili xəstəliklər
 
5. Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri
 
6. Diş və ağız boşluğu xəstəlikləri
 
7. Epidemiologiya
 
8. Farmakologiya
 
9. Fəlsəfə
 
10. Ginekologiya
 
11. Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti
 
12. Hüququn əsasları
 
13. İnformatika
 
14. İngilis dili
 
15. Latın dili
 
16. Mamalıq
 
17. Mikrobiologiya
 
18. Oftalmologiya
 
19. Otolarinqologiya
 
20. Reanimatologiya
 
21. Rus dili
 
22. Sinir-ruhi xəstəliklər
 
23. Tibb bacısının işi
 
24. Tibbi genetika
 
25. Tibbi parazitologiya
 
26. Tibbi sosial reabilitasiya
 
27. Ümumi və sosial gigiyena
 
28. Uşaq xəstəlikləri
 
29. Yoluxucu xəstəliklərr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIBBI PROFILAKTIKA

1. Anatomiya, fiziologiya və patologiya
 
2. Analitik kimya
 
3. Azərbaycan tarixi
 
4. Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri
 
5. Dezinfeksiya işi
 
6. Əmək gigiyenası
 
7. Epidemiologiya
 
8. Fəlsəfə
 
9. Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti
 
10. Hüququn əsasları
 
11. İlk tibbi yardım
 
12. İnformatika
 
13. İngilis dili
 
14. Kliniki patologiya
 
15. Kommunal gigiyena
 
16. Laborator işlərin texnikası
 
17. Mikrobiologiya, mikrobioloji texnika üsulları ilə
 
18. Qidalanma gigiyenası
 
19. Rus dili
 
20. Tibbi parazitologiya
 
21. Ümumi və sosial gigiyena
 
22. Uşaq və yeniyetmə gigiyenası
 
23. Yoluxucu xəstəliklər
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORTOPEDIK STOMATOLOGIYA

1. Anatomiya, fiziologiya və patologiya
 
2. Azərbaycan tarixi
 
3. Bügel protezlərin hazırlanma texnikası
 
4. Çıxan protezlərin hazırlanma texnikası
 
5. Çıxmayan protezlərin hazırlanma texnikası
 
6. Diş texnikliyi materialşünaslığı
 
7. Diş və ağız boşluğu xəstəlikləri
 
8. Fəlsəfə
 
9. Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti
 
10. Hüququn əsasları
 
11. İlk tibbi yardım
 
12. İnformatika
 
13. İnformatika
 
14. İngilis dili
 
15. Metal-diş protezlərin tökmə işi
 
16. Ortodontik aparatların hazırlanma texnikası
 
17. Rus dili
 
18. Ümumi və sosial gigiyena
 
19. Üz-çənə protezlərinin hazırlanma texnikası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ƏCZAÇILIQ

1. Anatomiya, fiziologiya və patologiya
 
2. Analitik kimya
 
3. Azərbaycan tarixi
 
4. Dərman formalarının texnologiyası
 
5. Əczaçılığın kimyası
 
6. Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı
 
7. Farmakologiya
 
8. Farmakoqnoziya
 
9. Fəlsəfə
 
10. Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti
 
11. Hüququn əsasları
 
12. İnformatika
 
13. İngilis dili
 
14. Kliniki patologiya
 
15. Latın dili
 
16. Mikrobiologiya
 
17. Qeyri-üzvi kimya
 
18. Rus dili
 
19. Ümumi və sosial gigiyena
 
20. Üzvi kimya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIBB BACISI IŞI

1. Anatomiya, fiziologiya və patologiya
 
2. Azərbaycan tarixi
 
3. Cərrahi xəstəliklər, otolorinqologiyanın əsasları ilə
 
4. Daxili xəstəliklər
 
5. Dəri-zöhrəvi xəstəlikləri
 
6. Diş və ağız boşluğu xəstəlikləri
 
7. Epidemiologiya
 
8. Farmakologiya
 
9. Fəlsəfə
 
10. Ginekologiya
 
11. Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti
 
12. Hüququn əsasları
 
13. İnformatika
 
14. İngilis dili
 
15. Latın dili
 
16. Mamalıq
 
17. Oftalmologiya
 
18. Otolarinqologiya
 
19. Reanimatologiya
 
21. Rus dili
 
21. Sinir-ruhi xəstəliklər
 
22. Tibb bacısının işi
 
23. Tibbi sosial reabilitasiya
 
24. Ümumi və sosial gigiyena
 
25. Uşaq xəstəlikləri
 
26. Yoluxucu xəstəliklərr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIYA DIAQNOSTIKASI

1. Anatomiya, fiziologiya və patologiya
 
2. Analitik kimya
 
3. Azərbaycan tarixi
 
4. Biokimya, kliniki biokimyəvi müayinə üsulları ilə
 
5. Farmakologiya
 
6. Fəlsəfə
 
7. Gigiyena, sanitar gigiyenik müayinə üsulları ilə
 
8. Hərbi tibbi hazırlıq və fəlakətlər təbabəti
 
9. Histologiya, sitologiyanın əsasları ilə
 
10. Hüququn əsasları
 
11. İlk tibbi yardım
 
12. İnformatika
 
13. İngilis dili
 
14. Kliniki laborator müayinə üsulları
 
15. Laborator işlərin texnikası
 
16. Latın dili
 
17. Mikrobiologiya
 
18. Rus dili
 
19. Tibbi genetika
 
20. Tibbi parazitologiya
 
21. Ümumi və sosial gigiyena
 
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO DƏRS VƏSAITLƏR

INFORMATİKA
 
MÖVZU 1
MÖVZU 2
MÖVZU 3
MÖVZU 4
MÖVZU 5
MÖVZU 6
MÖVZU 7
MÖVZU 8
MÖVZU 9
MÖVZU 10
MÖVZU 11
MÖVZU 12
MÖVZU 13
MÖVZU 14
MÖVZU 15
 
 
 
 
 
 
 
 
POWERPOINT DƏRS VƏSAITLƏR

INFORMATİKA
 
MÖVZU 1
MÖVZU 2
MÖVZU 3
MÖVZU 4
MÖVZU 5
MÖVZU 6
MÖVZU 7
MÖVZU 8
MÖVZU 9
MÖVZU 10
MÖVZU 11
MÖVZU 12
MÖVZU 13
MÖVZU 14
MÖVZU 15
 
 
 
 
 
©2013 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ 2 NÖMRƏLİ BAKI BAZA TİBB KOLLECİ bütün huquqları qorunur.